Detoksikacija i zeolit

Detoksikacija je (čišćenje organizma od štetnih produkata u “dovoljnoj mjeri” nastalih od sopstvenih nusprodukata organizma ili unijetih spolja).

Naš organizam ima svoj sopstveni sistem detoksikacije, ali u današnje vrijeme su uslovi za život toliko postali agresivni da je “ne raditi ništa” aktivno po pitanju detoksikacije nedovoljno kao preventiva ili pogotovu ako naiđu neki zdravstveni problemi. Ono što naš sistem detoksikacije ne izbacuje iz organizma dovoljno dobro su teški metali, toksini, zračenja, hemija i ostale štetne materije kao i ostali štetni nusprodukti sopstvenog organizma pri bolestima.

Ove štetne materije itekako mogu da poremete naše funkcionisanje organizma, kružeći i zadržavajući se po tijelu. Te materije se talože godinama u tijelu a unijete su kroz jelo, piće, vazduh ili smo ih sami namazali na kožu. Stalno smo u dodiru sa nezdravom srednom koja je svakim danom sve zagađenija. Danas se u odraslom čovjeku nalaze gomile toga, mjereno čak u kg, što remeti sav metabolički sistem jedne osobe. Čak se i danas djeca rađaju sa ovakvim štetnim supstancama u sebi.

Nažalost, danas se nude svakakva olakšanja na tržištu ali ne i izlječenja. Većinom su tu savjeti oko ishrane ili još po nešto, ali to ponekad bude blaga preventiva ili olakšanje pri bolestima. Treba poslušati prave stručnjake u ishrani, ali pravu i ozbiljnu detoksikaciju možete uraditi samo vi.

Ovo ovdje je ono što bi takvi stručnjaci i svi doktori trebalo da još znaju i da uvrste u svoje prijedloge kao najozbiljniju dodatnu ili osnovnu detoksikaciju.

Ozbiljna detoksikacija, pored dobrih savjeta u ishrani, je linija Detoxamin (zaštitno ime). Ona ima proizvode sa osnovnom bazom zeolit. O temi ZEOLIT ćemo posvetiti više pažnje u drugom dijelu teksta ispod. “ISTINA O ZEOLITU” jer kako praksa govori je da narod isuviše malo zna o zeolitima i pogotovo njihovoj primjeni i pravom djelovanju. Monogo ima pogrešnih informacija na tržištu ili još više dezinformacija.

Često ljudi trče za cijenom jer misle ako ga ima na našim prostorima, onda treba da bude jeftin. Međutim… Skupa je tehologija za preradu i sertifikati. Bez toga je rizičan za zdravlje i zato postoje i strogi propisi. Zeolit ne smije da uđe u krvotok preko crijeva ili da se udiše jer je onda toksičan, ali zato pravilno nanotehnološki granulisan je potpuno bezbijedan. Mnogi nisu ni svjesni toga, a koriste neke nelegalne zeolite. Ovi ljudi su možda trenutno zadovoljni pozitivnim efektom, ali su takođe na dužem periodu u velikom riziku koji sami snose vezano za svoje zdravlje. Mnogi pa gube vrijeme sa slabim zeolitima itd. Ali moramo biti realni. Otvorite oči i pročitajte prvo sve o zeolitima, de ne bude poslije skuplje zdravlje nego pravi zeoilit. Nema uštede na zeolitu – štedite na pivu, kolačima, cigaretama itd.

 

Detoxamin

Detoxsmin je osnovni proizvod ove Njemačke linije (kompanije Energetix). To su detoxamin u prahu pa u kapsulama i sa matičnom mliječi. Oni su jedini u Srbiji pa i svijetu registrovani kao medicinska ljekovita sredstva. To znači da imaju teoriju, studije i najvažnije zvaničnu medicinsku praksu. Bez toga ne bi mogli da se tako registruju u Srbiji. Jedini su u Srbiji “ono što piše” jer podliježu kontroli agencijie za lijekove. Svi drugi zeoliti za oralnu primjenu u Srbiji to trenutno nemaju, već samo su obični suplementi koji samo nisu štetni po zdravlje. Njihova apsorciona moć nije velika niti mogu da dokažu njihovo pravo djelovanje.

Postoje još zeoliti sa asai bobocama plus, u puderu, osteo De-3 za osteoporozu, alkoapsorber-neutrališe alkohol i TTC-10 proizvod za neutralisanje štetnosti duvanskog dima itd..

Detoxamin, naš zeolit je 100% čist bez primjesa. Nastaje aktiviranjem klinoptiolit-zeolita koji je jedini za ljudsku upotrebu. Apsorciona moć mu je 3,5-5-6 i više puta veća nego u normalnom stanju. Ostali zeoliti se mogu koristiti u poljoprivredi, proizvodnji organske hrane, prečišćavanju otpadnih voda, prečišćavanju terena koja su bila kontaminirana radijacijom itd. Naš organizam ga prepoznaje kao prirodan - nema kontra dejstvo. Energetix Detoxamin nema niti toksičnu, niti leternu dozu. Ovaj Detoxamin je jedini zeolit koji je registrovan kao ljekovito medicinsko sredstvo, jer je imao ogromnu primjenu sa propratnim dokumentima u praksi.

Zeolit vrši još ogromnu mineralizaciju organizma. To je natrijum, kalcijum, kalijum, fosfor, gvožđe, bakar itd. Naš organizam apsorbuje i uzimza po potrebi šta mu odgovara jer ga prepoznaje kao vlastitu prirodnu supstancu. Zeolit zbog svoje strukture je prijemčiv za štetne materije koje upija iz našeg organizma i mi to izbacujemo napolje kroz stolicu. Nema ništa bolje nego kad se oslobodite hemije ili toksina. Osjećate se odmorno, a ćelijama našeg organizma se daje prilika da prave više energije jer nisu više zakrčene toksinima, hemijom i slobodnim radikalima. Poboljšava se djelovanje drugih lijekova jer nesmetano djeluju.

Koristi se obavezno u prevenciji ili pomoćnom liječenju kod raznih tumora, virusa zračenja itd. Jednom riječi, koristi se od umora do tumora. Treba da ga koriste svi preventivno jer smo koncentrisaniji, teško se umaramo, teže nas pogađaju virusi i slično. Sa matičnom mliječi je za podizanje imuniteta, sa akai bobicamaje za vezivanje masnoća, mršavljenje, dijbetes itd..

 

Za one koji hoće da se podsjete ili one koji hoće da pitaju:

Šta je uopšte zeolit?

Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. U humanoj medicini koristi se zeolit klinoptilolit koji ima kristalnu molekularnu građu. Prirodni mineral klinoptilolit je prvi opisao švedski naučnik Axel A.F. Cronstadt, još 1756. godine, tako da je istorija korištenja zeolita stara već 250 godina. Prva međunarodna konferencija o nalazištima, osobinama i mogućnostima upotrebe zeolita organizovana je u Tucsonu, u Arizoni, 1976. godine.

Zeolit se već dugo upotrebljava u poljoprivredi, kao dodatak zemljištu u cilju njegovog čišćenja da bi se smanjila količina pesticida, herbicida i pojačala kontrola vještačkih đubriva, a takođe i sačuvala njegova vlažnost. Upotrebljava se kao oplemenjivač hrane za stoku, jer se njegovim dodatkom u ishrani stoke znatno smanjuje koncentacija aflatoksina u mleku, kao i u žitaricama korištenim za ishranu domaćih životinja. Koristi se za detoksikaciju štala, za čišćenje nuklearnih postrojenja, industrijskih otpadnih voda i vodotoka. Nakon katastrofe u Černobilu, 1986. godine, da bi se izvršila njegova dekontaminacija poslije nuklearne katastrofe, upotrebljeno je 500.000 tona klinoptilolita. U dekontaminaciji rijeke Dnjepar, korištenjem klinoptilolita smanjena je koncentacija Cs iz otpadnih voda atomske centrale za 95%.

Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne pozitivne jone: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kiseonika. Silikatni aluminijumsk molekuli nekadašnjeg vulkanskog pepela formirali su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koji su izuzetno važni za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.

Tokom hiljada godina evolucionarnog razvoja, a zbog potrebe da se uspostavi neutralnost jonskih naboja, u Zeolitu se prirodno odvijao proces harmonizacije. U tom je procesu Zeolit, kao mineral negativnog naboja, privlačio pozitivne minerale poput kalcijuma, sode, magnezijuma, gvožđaa, kao i druge hranjive pozitivno nabijene supstance. Posebno su značajni esencijalni pozitivni joni, nužni za zdravu metabolitičku funkciju. Na ćelijskom nivou esencijalni pozitivni joni iz Zeolita klinoptilolita lako zamijene mjesta s jače pozitivno nabijenim supstancama teških metala, toksina i s drugim štetnim materijama. Na taj način se organizam obogaćuje potrebnim mineralima i istovremeno se čisti od teških metala, organskih otrova i drugih nepoželjnih supstanci.

 

VAŽNO! – za one koji žele više da znaju o zeolitima

Sve što niste znali, a niste imali koga da pitate se nalazi nadalje ovdje.

Svi ovi odavde na dalje konkretni podaci se odnose samo na zeolit iz detoxamin linije. Čitajući o njemu lako ćete uporediti detoxamin sa drugim zeolitima, pa ćete tako dobiti vaše odgovore.

On je jači od ostalih na tržištu i do 3,5-5-6 puta i više po apsorcionoj moći, a ima još puno prednosti za koje ćete pročitati dalje u tekstu. 100% je čist klinoptiolit za razliku od drugih na tržištu, tako da ne možete upoređivati podatke u odnosu na druge zeolite.

Posjeduje sve zdravstvene sertifikate kod nas i u svijetu, a nema niti toksičnu niti leternu dozu.

Detoxamin je medicinsko ljekovito sredstvo, što znači da su svojstva i djelovanja ispitanja i podliježe kontroli. Takođe postoji zakonska zdravstvena prateća dokumentacija djelovanja na ljude sa ogromnim iskustvima kompanije u svijetu i kod nas. Ništa nije preuveličano, kao kod drugih zeolita-suplementa, jer detoxamin kao ljekovito sredstvo podliježe zakonskoj kontroli agencije za lijekove i zakonu što nije slučaj sa ostalim zeolitima suplementima sa tržišta koji imaju samo potvrdu da nisu štetni po zdravlje.

Mnoge zeolite sa tržišta ne smijete piti i uzimati jer nisu prošli zdravstvene kontrole, a naročito direktno iz rudnika. To je samo samljevena prašina ili zeolitna ruda.

Više riječi o tome i detaljnije o svemu dalje u tekstu, pa preporučujemo da pročitate.

 

Kako nastaje DETOXAMIN i djelovanje?

Zeolit-klinoptiolit se širom svijeta koristi za humanu upotrebu, i poznat je kao jedan od najboljih “čistača” i detoksikatora ljudskog organizma. Radi se prečišćavanje do stoprocentnih vrijednosti čistoće. Da bi se pojačao efekat i djelovanje klinoptilolita, on se obrađuje posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen. To je postupak tribomehaničke aktivacije, gdje je prirodni čist zeolit u posebno konstruisanim turbinama podvrgnut procesu u kojem rotacijom turbina sa veoma velikim brojem obrtaja (40.000 obrtaja u minuti) dva specijalno konstruisana diska koji se kreću u kontra smijerovima. Međusobnim sudaranjem njegovih čestica, dolazi do njihovog usitnjavanja do mikronskih-nano vrijednosti i pojačavanjem još drugih osobina. Zahvaljujući tome on poprima nova fizička svojstva, povećava svoju aktivnu površinu, i pojačava apsorpciju, jonsku izmjenu i kapacitet elektronske donacije, tako da je mnogo potentniji od polaznog proizvoda.

Zeolit je jedan od rijetkih minerala u prirodi koji ima negativni jonski naboj. Zahvaljujući toj sposobnosti zeolitni kristal ponaša se kao “zamka” koja zahvata supstance pozitivnog naboja i njihove dijelove i izoluje od biohemijskih procesa u organizmu. Zeolit ima rijetku sposobnost visoke absorpcije, odnosno jonske izmjene pozitivno nabijenih supstanci iz okruženja, a da pritom ne izgubi i ne uništi vlastitu strukturu.

Princip jonske razmjene omogućava da zeolit iz organizma selektivno eliminše živu, arsen, kadmijum, olovo, aluminijum, nikal, ali i brojne kancerogene i virusne supstance, različite slobodne radikale, i druge toksične i opasne supstance, uključujući pesticide, herbicide, aflatoksine, nitrozamine, amonijak, mikotoksine, laktate, radioaktivne čestice, UV zračenja, nusprodukte uzimanja lijekova, kontracepcijskih tableta, hemoterapije, radioterapije, droga, alkohola, cigareta, te raznih oksidanata, komponenti virusa, alergena i ostalih štetnih supstanci, koji su svi pozitivnog jonskog naboja.

Klinoptilolit koji je 100% čist i nije tribomehanički aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2/kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2/kg minimum pa i više. Tako aktiviran klinoptilolit postaje DETOXAMIN sa većom apsorcionom moći u prosjeku 3,33-5-6 puta i više. Detoksamin je čist aktivirani klinoptiolit bez primjesa. U liniji postoji u prahu, u kapsulama, u kapsulama sa akai bobicama i plus sa biljkom glukomanan konjakom, u kapsulama sa matičnom mliječi, sa guaranom, u tabletama kao alkoapsorber, u puderu za rane, gljivice i proizvodu TTC-10 za neutralisanje štetnosti duvanskog dima itd.

Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, Detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma. Jedini Detoxamin može dovesti matičnu mliječ direktno do krvi preko debelog crijeva gdje otpušta matičnu mliječ. Za razliku od jon-a esencijalnih minerala, manji joni teških metala su podobniji za zahvatanje i smještaj u zeolitne kaveze, imaju jači naboj, čvršće prijanjaju. Toksične supstance koje zeolit uvlači unutar svojih kaveza, odstranjuju se iz tijela putem normalnog eliminacijskog procesa, dok esencijalni joni i druge hranjive supstance, koji su prvobitno istisnuti iz zeolitnih kaveza, remineraliziraju i hrane organizam i nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu. Detoxamin se ne upija u krvotok - ostaje u debelom crijevu. Zato je važno da ima ogromnu apsorcionu moć ili moć privlačnosti štetnih materija.

Detoxamin treba da koriste svi bar najmanje nekoliko mjeseci godišnje. Nepostoji doza sa kojom možete da se predozirate. Izuzetno je mali broj ljudi koji ne smiju da koriste Detoksamin.

 

Zeolit u sportu

Kliničke studije i sportsko-naučna istraživanja pokazuju da posebno formulisan proizvod na bazi aktiviranog zeolita vrši prevenciju svih ozbiljnijih rizika kojima su izloženi sportisti. Utiče na smanjenje slobodnih radikala, toksina, na astmu u naporu, na bržu regeneraciju, veću izdržljivost, osjetno bolji uspjeh na takmičenjima i vidno i osjetno poboljšanje ukupnog psihofizičkog stanja sportista.

Primena zeolita u sportu:

• Vrši prevenciju oboljenja u skladu s medicinskim aplikacijama zeolita

• Vrši prevenciju povećanog rizika kod zacjeljenja rana i kostiju (frakture, postoperativni zahvati) zbog oksidativnog stresa, laktata i acidoze, astme u naporu

• Unaprijeđuje sportske rezultate

• Ubrzava regeneraciju i oporavak sportista

Proizvodi na bazi aktiviranog zeolita doprinose povećanju izdržljivosti organizma prema pojačanim tjelesnim naporima, kao i smanjenju i nestajanju mišićne boli nastale kao posljedica povećanih fizičkih napora, što je od posebnog značaja za ovu kategoriju korisnika. Značajna redukcija slobodnih radikala u krvi.

Na privatnoj klinici u Villach-u (Austrija), prim. dr. Wolfgang Thoma izradio je studiju antioksidativnog učinka Detoxamin-a i potvrdio da redovno uzimanje zeolita u obliku Detoxamin proizvoda smanjuje količinu slobodnih radikala u krvi za 18 %. Značajno smanjenje laktata.

Podaci ove studije primjenjene na 24 aktivnih sportista dokazali su izuzetnu sposobnost zeolita da redukuje laktate. Sportisti koji su uzimali aktivirani zeolit imali su povećanu efikasnost u prosjeku za 13,98%, a maksimalno za 26% (na nivou 2 mmol/l laktata), što potvrđuje jedinstvene mogućnosti zeolita. Njegovu praktičnu efikasnost i delotvornost potvrđuju lične izjave gotovo svih kategorija profesionalnih evropskih sportista. Unapređenje sportskog rezultata.

U kontrolisanoj studiji na 24 aktivnih sportista, dr. Christian Knappitsch i prof. dr. sc. Siegfried Schmölzer utvrdili su da se u prosjeku unapređuju sportski rezultati za 14% (laktati nivou od 2 mmol/l) u roku od 14 dana uzimanja Detoxamin Proizvoda.

 

Učinak zeolita kod sportista

Aktivirani zeolit sportistima posebno omogućuje:

 • smanjenje slobodnih radikala,
 • redukciju postotka laktata,
 • smanjenje stepena acidoze,
 • prevenciju astme u naporu,
 • brže zacjeljenje sportskih rana, povreda i fraktura,
 • bržu regeneraciju,
 • veću izdržljivost,
 • osjetno bolji uspjeh na takmičenjima,
 • cjelovitu zaštitu organizma.

Zeolit stoga postaje nezaobilazni partner kod treninga i pouzdan pratilac kod svjetskih takmičenja. Unaprjeđuje psihofizički i zdravstveni status sportista, povećanu sportsku spremnost i odražava se na postignute rezultate. Redovno uzimanje zeolita djeluje na detoksikaciju organizma od teških metala, amonijaka i cijelog spektra opasnih toksina koji ugrožavaju zdravlje i vitalnost sportista, vrši prevenciju stresa i brojnih zdravstvenih problema. Proizvodi na bazi aktiviranog zeolita su 100% prirodni proizvodi, bez aditiva, E brojeva, bez supstanci životinjskog porijekla, bez kontraindikacija i neželjenih nuspojava. Detoxamin proizvodi ne sadrže nikakve supstance niti dodatke koje su u suprotnosti s antidoping regulativom, što potvrđuje odgovarajući antidoping certifikat.

Detoxamin proizvodi podliježu redovnoj antidoping kontroli u anti-doping laboratoriji Seibersdorf, koji je licenciran od strane IOC-a.

 

Način uzimanja

Zeolit se po pravilu uzima neposredno prije jela ili uz jelo, sa dosta tečnosti (voda, sokovi, čajevi, kompoti). Ako se uzima češće tokom dana, može se uzimati neovisno o jelu. Ako je u prahu razmuti se u velikoj čaši vode ili druge tečnosti. Zeolit se ne uzima istovremeno s gaziranim pićima i C vještačkim vitaminom. Uz preventivnu i pomažuću terapiju zeolitom preporučuje se uzimanje dosta tečnosti, minimalno 2-3 litre dnevno. Pojačano konzumiranje tečnosti se posebno preporučuje tokom prvog mjeseca terapije, kao i u svim slučajevima pojačanog uzimanja zeolita.

 

Moguće nus pojave

U rijetkim slučajevima, na početku uzimanja zeolita (isključivo praha), kod osoba sklonih opstipaciji, eventualno se može javiti prolazni pojačani opstipacijsko djelovanje, što se reguliše pojačanim uzimanjem tečnosti ili privremenim smanjenjem dnevnih unosa zeolitnog praha. Ova pojava nestaje nakon normalizacije probavnog sistema, najduže u roku nedjelju do dvije. Zeolit nikad ne izaziva alergijske reakcije. Izuzeci su mogući samo kod nekih osoba koje alergijski reaguju na jednu od ljekovitih supstanci u sastavu Detoxamin proizvoda. U tom slučaju preporučuje se primjena Detoxamin proizvoda koji se baziraju na čistom zeolitu, tj. koji ne sadrže biljne supstance. Dokazano je da zeolit nema negativno dejstvo u primjeni s ostalom medicinskom terapijom, osim što se njegovo uzimanje prekida za vrijeme hemoterapije. Dva dana prije i dva dana poslije. Radi dodatne predostrožnosti, osobama koje uzimaju klasičnu farmakološku terapiju preporučuje se da naprave pola sata do jedan sat pauze između terapije zeolitom i farmakološke terapije (razlog: u slučaju da farmakološki lijek sadrži supstance teških metala, zeolit može iste absorbovati pre njihovog farmakološkog dejstva u organizmu). Terapija drugim prirodnim proizvodima uzima se istovremeno sa zeolitom.

 

Upotreba

1. Preventivna upotreba
3x1 - 2 kapsule dnevno ili 3x1 kafena kašikica praha. Ove količine odgovaraju dnevnoj dozi od 3 – 5 grama zeolita. Preventivna upotreba Detoxamin proizvoda, osim zaštitnog, ima i pomažuće terapeutsko dejstvo. Detoksamin proizvodi se mogu uzimati privremeno, povremeno ili trajno, ovisno o stanju organizma i njegovoj izloženosti rizicima, od genetskih predispozicija, do stepena svakodnevnog stresa, načina života i drugih okolnosti ili eventualno već prisutnih zdravstvenih tegoba. Trajna zaštita zeolitom daje izvrstan osjećaj sigurnosti i psihofizičkog blagostanja.

2. Program detoksikacije
U svim slučajevima kad se namjerava napraviti detoksikacija organizma preporučuju se dnevni unosi zeolita 8-10 grama dnevno tj. 3 – 4 x 1 kašikica Detoxamin Basic praha, plus 3 x 2 Detoxamin kapsule (izbor kapsula ovisi o specifičnim potrebama i stanju organizma). Detoksikacija se sprovodi jedan do tri mjeseca, ovisno o stepenu zatrovanosti organizma. Preventivna detoksikacija sprovodi se jedan mjesec i povremeno se uzima radi održavanja istog stanja. Kod povećanog stresa, kod pušača, osoba koje duže vremena uzimaju lijekove, kontracepciju i druge slične ili toksične unose, preporučuje se terapija dva do tri mjeseca. U slučajevima ozbiljnih trovanja teškim metalima, pesticidima i sl. toksinima, prije prestanka programa detoksikacije preporučuje se detaljna analiza toksina u organizmu ili mjerenje oksidativnog stresa. U procesu detoksikacije zeolit djeluje selektivno, obzirom na snagu jonskih naboja i veličini molekula. Najprije eliminiše teške metale, nakon toga se iz organizma eliminišu pesticidi, herbicidi, pa tjelesne kiseline, višak glukoze. Virusne komponente se počinju eliminisati iz organizma nakon 6 – 8 nedjelja programa detoksikacije. Nakon završenog programa detoksikacije preporučuje se održavanje trajnog nivoa zaštite organizma od dnevnog stresa i toksičnih unosa, radijacija, raznih kancerogena, kiselosti i ostalih tegoba i bolesti na nivou preventivne terapije od 3 do 5 g zeolita (2 – 3) x 3 kapsule ili 3 x (1-2) čajna kašikica praha.

3. Onkološka upotreba
Onkološki se Detoxamin proizvodi koriste u:
  a. prevenciji tumora
  b. pri intenzivnoj onkološkoj pomažućoj terapiji.

Način uzimanja terapije

Preporučene dnevne oralne doze poželjno je uzimati u 8 obroka, odnosno svakih dva sata. Razlog: iako na biofizičkom nivou zeolit djeluje o organizmu 4-5 sati, on ima svojstvo da u vodenoj sredini stvara elektromagnetno polje koje djeluje na bioelektrični potencijal ćelije (svojstvo na koje upućuju stručnjaci kvantne molekularne medicine). Budući je to djelovanje aktivno svega dva sata nakon uzimanja, preporuka je da se kod težih dijagnoza terapija uzima svakih dva sata. Nije uslov, ali je poželjno. Dnevne doze se prilagođavaju konstituciji tijela i dijagnozi. Ako je organizam oslabljen ili osjetljiv, početne doze mogu biti manje, npr. 1/4 ili 1/2 od preporučenih, pa se postepeno povećavaju do preporučenih doza. Noću se preparat ne uzima, osim kod teških oboljenja ili kada se želi ubrzati tok terapije. Eventualne noćne doze se uzimaju svaka 2-4 sata, po 2 kašikice praha. Zeolit u prahu se može razmutiti prethodno i u vodi pa da se pije povremeno u preporučenom vremenu. Pauza za vrijeme hemoterapije.

Zeolit se ne uzima za vrijeme primanja hemoterapije, počevši dva dana prije hemoterapije, za vrijeme primanja i dva dana nakon završetka (razlog: zeolit absorbuje teške metale platinu i litijum, koji su eventualno u sastavu hemoterapije, ali takođe doprinose smanjenju oksidativnog stresa kojeg izaziva hemoterapija). Kod radioterapije nije potrebno prekidati terapiju zeolitom.

Svakodnevna hemoterapija

Kod onkoloških pacijenata koji su na programu svakodnevne hemoterapije zeolit se uzima 3 uzastopna dana u sedmici po 2 kapsule dnevno. To su male doze od 3 grama tokom 3 dana sedmično, koje ne mogu uticati na očekivane medicinske efekte hemoterapije, a ipak u određenoj mjeri doprinose roborans efektu tj. unaprieđuju opšteg stanja pacijenta.

Trajanje intenzivne terapije

Intenzivna pomažuća terapija zeolitom se sprovodi 3-6 mjeseci, nekad i duže, ovisno o individualnoj reakciji i stanju organizma. Nakon toga se dnevne doze postupno smanjuju, za 20 % mjesečno. Na kraju se preporučuje trajna preventivna terapija koja ima za cilj sprječavanje recidiva. Uzima se 3-8 grama zeolita dnevno, uz redovnu kontrolu tumorske aktivnosti.

Nus pojave

Kod malog broja teških bolesnika, iscrpljenih bolešću, eventualno se tokom prvih 10-ak dana terapije zeolitom mogu pojaviti popratne pojave koje se svode na malo povišenu temperaturu (maksimum do 37,5) i znojenje. Kod problema jetre ponekad su moguće pojave prolivaste stolice kratkog trajanja. Kod osoba sklonih opstipaciji zeolit (isključivo zeolitni prah) eventualno može u prvim danima terapije prolazno pojačati opstipacijske efekte. Sve se to najlakše reguliše pojačanim uzimanjem tečnosti, a u pojedinim slučajevima se mogu smanjiti početne količine praha. Navedene pojave su rijetke i prolazne, eventualno traju prvih sedam dana.

4. Hronična oboljenja
Kod težih i hroničnih oboljenja poželjno je u prvoj fazi pomažuće terapije zeolitom uzimati 6 do 10 grama dnevno, ovisno o težini oboljenja i konstituciji organizma. Prosječno se uzima: 3 x 2-4 Detoxamin kapsule, plus 3 x 1-2 kašičica praha (Detoxamin Proizvoda). Nakon stabilizovanja stanja, dnevne doze se spuštaju na količinu od 3 x 2 kapsule dnevno ili 3 x 1 kašičica praha.

5. Konzumiranje alkohola
Prilikom konzumiranja alkohola, Alcosorb tablete se mogu uzimati prije, za vrijeme ili neposredno poslije konzumiranja, ovisno o okolnostima. Preporuka je da se uzimaju s vodom po 2 tablete na svaku čašu alkohola. Nakon konzumiranja alkohola popiti odjednom 6 tableta. Za osobe kod kojih je povećano prisutan alkohol u krvi, preporučene prosječne dnevne doze su 2-3 puta dnevno 2-3 tablete Alcosorb. Ne preporučuje se uzimanje više od 15 Alcosorb tableta jednokratno.

6. Dermatološka upotreba.
Za kožu i sluznicu koristi se isključivo ultra-fini ekstra mikronizirani aktivirani zeolitni puder. Čestice zeolita krupnije od 30 do 40 mikrometara mogu se koristiti samo kao piling, inače mogu štetiti koži. Kožna oštećenja i rane se posipaju dnevno do 5 puta (kod otvorenih rana oko rane, a kada se uhvati krasta i preko rane), a kod kožnih bolesti (psorijaza i slično) preporučuje se i dodatno oralno uzimanje zeolita.

 

Izjave i pitanja za neke još dodatne nejasnoće

1. Šta je zeolit?
Zeolit je vulkanski mineral koji zbog svojih biofizičkih ljekovitih svojstava spada u najviše istraživane supstance savremene medicinske znanosti. Zeolit je 100% prirodna supstanca s jedinstvenim kompleksom kristalne kavezne strukture koji djeluje na ćelijskom nivou i u svoje kaveze zahvata alergene, teške metale i druge štetne toksine. U stvari, zeolit je jedan od rijetkih negativno nabijenih minerala u prirodi, pa djeluje kao magnet na pozitivno nabijene toksine koje zarobljava u svoje kaveze i odnosi ih iz tijela. Ovo je jedinstvena sposobnost uklanjanja otrova iz tijela.

2. Šta je Detoxamin?
Svi Detoxamin proizvodi se baziraju na aktiviranom zeolitu kao osnovnoj supstanci koja podliježe savremenom procesu obrade (nano tehnologija), tribomehaničke aktivacije i mikronizacije. Ima daleko veću apsorcionu moć 3,33-5-6 puta i više od drugih zeolita naktiviranih. Neki od Detoxamin proizvoda uz zeolit sadrže i druge ljekovite biljne supstance koje savremena nauka priznaje kao tradicionalni lijek. Detoxanin u kapsulama, prahu i sa matičnom mliječi se već tretira u svijetu i kod nas kao lijek.

3. Koje su direktne prednosti uzimanja zeolita?
  • uklanja iz tijela teške metale i druge organske i anorganske toksične supstance,
  • djeluje kao moćan antioksidant,
  • smanjuje rizik raka,
  • stabilizuje imunološki sistem i funkcije,
  • smanjuje učestalost proliva,
  • poboljšava apsorpciju hranjivih materija u probavnom traktu,
  • balansira pH, čime smanjuje štete kiselosti organizma,
  • djeluje na široki spektar anti-virusnih agenata, mikroba, gljivica.

4. Da li je zeolit, odnosno Detoxamin lijek?
Detoxamin je ljekovito sredsto koje se može koristiti kao lijek ili dodatna medicinska terapija, dok su ostali zeoliti koji su odobreni na našem tržištu dodaci prehrani. Detoxamini nisu zamjena za klasičnu medicinsku terapiju, mada mogu i da budu na savjet ljekara. U nekim zemljama Evrope se i nalzi u registracijama kao lijek Detoxamin zeolit sa matičnom mliječi. Kod nas su Detoxamin u prahu, kapsulama i sa matičnom mliječi registrovana pomoćna ljekovita sredstva. Što u suštini znači lijek, jer nisu više kao do sada dodaci ishrani. Potrošač ima veću sigurnost u ovaj proizvod, jer ono što ovdje piše i što savjetujemo je tačno i realno bez preuveličavanja, što potvrđuje i naša praksa i to ga razdvaja od drugih zeolita sa ovog tržišta. Mi nikada nismo rekli da je naš zeolit lijek za rak ili neku drugu bolest, jer je liječenje određene bolesti nešto složenija stvar. Međutim, ljudi bi to voljeli da čuju da je lijek za neku bolest samo jedan proizvod pa im se često tako nešto i nudi na tržištu ali ne i sa naše strane iako bolje djeluje nego mnogi lijekovi.

5. Ko ne može uzimati zeolit?
Detoxamin na bazi zeolita su sigurni i ne toksični, a organizam ih prepoznaje kao vlastitu supstancu. Zeolit ne stvara ovisnosti i ne taloži se u organima, nego se u potpunosti izbacuje iz tijela. Mogu ga uzimati sve kategorije korisnika. Trudnice i mala djeca do 3 godine uzimaju proizvode Detoxamin u dogovoru s nadležnim ljekarom. Nema posljedica ali iz predostrožnosti da neokrivljuju zeolit ako im se nešto desi loše. Desilo bi se sa ili bez zeolita ali bolje je da stoji preporuka. Djeca ispod 3 godine uzimaju ako imaju neku tešku imunološku bolest ili sa problemima centralnog nervnog sistema (autizam, cerebralnu paralizu, mucanje, poremećaj govora). Osobe koje su transplatirale neki organ ne smiju odmah da koriste zeolit jer je jak imunostimulans i može doći do odbacivanja organa. Mogu kasnije u dogovoru sa svojim ljekarom. Grupacija pacijenata na dijalizi koji su jako teškom stanju zbog viška kalijuma u preparatu, koga inače ima dosta kod bubrežnih bolesnika. Ali u početnom i srednjem stadijumu bubrežne insuficijencije treba uzimati Detoxamin, jer apsorbuje amonijak i ureu, pa se pacijenti osećaju svežije i odmornije. Kod osoba koje bi trebalo da počnu sa dijalizom, ako na vrijeme počnu da koriste detoxamin, detoxamin može da odloži dijalizu i po 2-3-5 godina.

6. Da li životinje mogu uzimati zeolit?
Da, zeolit je 100% siguran za ljude i za sve životinje sisare. Postoji poseban za životinje.

7. Koliko dugo se uzima zeolit?
Zeolit se može uzimati neograničeno dugo kao sigurna i pouzdana antistresna podrška zahtjevnim uslovima života savremenog čovjeka.

8. Da li zeolit ima kontraindikacije s farmakološkom terapijom, odnosno lijekovima?
Ne, zeolit nema kontraindikaciju sa lijekovima. Zeolit se ne uzima isključivo za vrijeme neposrednog trajanja hemoterapije (plus dva dana prije i dva dana nakon primanja hemoterapije). Kod zračenja ne treba prekidati terapiju.

9. Da li je zeolit antioksidant?
Zeolit djeluje kao antioksidant, a jedinstven je po tome što ne djeluje na principu klasičnih antioksidanta. Njegovo se djelovanje u suštini svodi na način da on absorbuje u svoju kaveznu mrežu višak slobodnih radikala, deaktivira ih i eliminiše ih iz tijela. Na taj način djeluje komplementarno s tradicionalnim antioksidantima. Zeolit ne mora da se upija u krvotok da bi djelovao kao antioksidant pa zavisi samo od količine unijetog u organizam kao i razmaka uzimanja.

ORAC (Oxigen Radical Absorbance Capacity – u prevodu kapacitet neutralizacije slobodnih radikala)

Često čitamo izraze u aktivni, alktivirani, mikronizirani ili slično u tekstovima o zeolitima po internetu. Često puta iz nerazumijevanja budemo, da kažemo, izmanipulisani jer se skoro kod svih zeolita za oralnu primjenu preporučuju iste doze a efekat koji bi trebalo da osjetimo po zdravlje je različit. ZAŠTO JE TO TAKO? Zeoliti postaju aktivni ili aktivirani kada se ruda zeolita podvrgne postupku usitnjavanja, prečišćevanja i sterilizacije radi primjene u određenu svrhu. Tako se i određenom aktivacijom i postupkom dobijaju zeoliti za oralnu primjenu. Takav zeolit ima apsorcionu moć koja se izražava po jedinstvenoj metodi mjerenja.

Po tome ćemo znati koliko vrijedi ili kolika mu je moć u zdravlju. (ORAC) primjer Homozel zeolita =16100. To je jako puno ali postoje i jače prirodne biljke kao acai bobice koje imaju ORAC 18400 ili neke slične kao goji bobice, divlji origano za razliku od jabuka oko 200 ili nešto drugo (navedeno u tabeli ispod). Detoxamin ima ORAC jedinicu u prosjeku oko 80.000 jer može apsorcoona moć da se još koriguje na više ili malo manje od tehnološkog postupka, granulacije i cilja primene. Taj tehnološki postupak se zove tribomehanička aktivacija.

ORAC jedinica Detoxamina je daleko veća i zbog same čistoće klinoptiolita (100%) u odnosu na druge zeolite za oralnu primjenu. Primjer trenutne čistoće proizvođača zeolita Homozela je oko 90% a nekog drugog Zeo-medic je oko 80%. Ova nečistoća, kalibracija zrna, sama struktura - moć donacije minerala i zasićenost zrna utiču na visinu apsorcione moći, koja je jako važna. Zeolitno zrno Detoxamina ima i do 12 puta veću apsorcionu unutrašnju površinu zrna od običnog zrna zeolita. Te razlike na kraju diktiraju krajnju cijenu zeolita na tržištu.

Antioksidanti iz voća itd, moraju da se upiju u organizam da bi imali dejstva i više zavisi efekat od konstantne upotrebe nego od visine apsorcione moći. Kod zeolita je to drugačije, jer se ne upija u krvotok već djeluje kao apsorber u crijevima, pogotovo u debelom kod Pajerovih žlijezdi gdje se vrši primo-predaja materija u organizam i iz organizma. Zeolit Detoxamin se može zato primjeniti u dovoljnoj mjeri bez toksične ili leterne doze.

Pogledajte listu koliko je Detoxamin moćan

Suvo grožđe 2830
Bijeli luk 1939
Borovnice 2400
Spanać 1260
Jagode 1540
Bareni spanać 909
Maline 1220
Brokoli 890
Šljive 949
Pasulj 460
Avokado 782
Crni luk 450
Pomorandže 750
Kukuruz 400
Crveni grejpfrut 739
Krompir 300
Višnje 670
Slatki krompir 295
Kivi 610
Kupus 295
Roze grejpfrut 495
Tofu sir 205
Bijelo grožđe 460
Šargarepa 200
Banane 210
Paradajz 195
Jabuke 207
Kajsije 175
Breskve 170
Kruške 110
Lubenice 100

 

10. Da li zeolit liječi rak?
Zeolit klasičan kao ni bilo koji proizvod na bazi zeolita nije lijek za rak. Zeolit smanjuje rizik raka jer čisti tijelo od kancerogenih toksina. Zeolit Detoxamin kao ljekovito sredstvo se može i treba koristiti u liječenju raka. Ovo smiju i preporučiti ljekari, jer je dobio sva potrebna odobrenja. Zeolit takođe unapređuje homeostazu, antioksidativnu i imunološku odbranu organizma, zbog čega organizam vlastitim snagama može adekvatnije odgovoriti na sve zdravstvene izazove. Zeolit treba primjenjivati u određenoj mjeri spram praktičnih iskustava da bi imalo pravih efekata. Detoxamin se može na taj način i primjeniti, jer ima dovoljno jaku apsorcionu moć koja je dokazana primjenom u praksi. Svaki korisnik samostalno odlučuje o upotrebi zeolita i proizvoda na bazi zeolita. Detoxamin se smije koristiti samostalno ili na preporuku doktora. Činjenica da se radi o proizvodu kojeg organizam čovjeka prepoznaje kao vlastitu supstancu otvara prostor svakome da neposredno i bez straha od negativnih posljedica osjeti prednosti ove korisne i moćne terapije koju tradicionalne kulture koriste milenijima.

11. Zašto je važna detoksikacija za moje tijelo?
Prosječni savremeni čovjek je izložen brojnim toksinima koje uzima putem vode i vazduha, na radnom mjestu i u svojoj kući putem sredstava za čišćenje, dezinfekciskih sredstva, pesticida, aditiva i drugih nepoželjnih supstanci koje sadrže naše namirnice kao nikada prije u ljudskoj istoriji. Sve to slabi imuni sistem i on ne može obavljati svoju funkciju zaštite zdravlja na odgovarajući način, što se odražava na porastu različitih vrsta fizičkih i psihičkih oboljenja.

12. Koje količine zeolita i koliko dugo trebam uzimati za detoksikaciju?
Preporučuje se uzimanje 8 do 10 grama zeolita dnevno u obliku kapsula i praha, tokom 1 do 3 mjeseca, ovisno o stanju organizma. Poželjno je prije i poslije početka detoksikacije izmjeriti oksidativni stres (laboratoriskom pretragom), koji pruža zbirnu i osnovnu informaciju o opterećenosti organizma različitim toksinima. Kasnije tokom godine treba uzimati radi preventivne mjere, jer je 1g zeolita ujedno i 1g antioksidanata a usput mineralizuje organizam prirodnim i potrebnim mineralima koji nedostaju u ishrani.

13. Ako sam bolestan, koje doze zeolita trebam dnevno uzimati?
Ako je organizam u stanju nadprosječno povećanog stresa, bilo da se radi o fizičkom, emocionalnom ili psihičkom stresu, preporučuje se uzimati 5 do 10 grama zeolita dnevno, u kapsulama i prahu, dok se subjektivni osjećaj i objektivni nalazi ne poprave. U vrlo zahtijevnim stresnim stanjima uzima se do 30 grama zeolita dnevno. Dvostruko slijepa studija koju je proizvođač Detoxamin medicinskih proizvoda napravio s profesionalnim sportistima pokazala je da je jaki stres kojem su izloženi profesionalni sportisti za vrijeme takmičenja mogao biti neutralisan dnevnim unosima od čak 30 grama zeolita dnevno. Zbog antistresnog doprinosa zeolita, sportisti su uspijeli ostvariti mjerljivo nadprosječne sportske rezultate, a za to vrijeme njihov organizam nije pokazivao uobičajne simptome ugroženosti. Ova studija i ove gramaže ne važe za suplemente.

14. Šta znači da zeolit balansira pH faktor?
Negativno nabijena molekula kavezne strukture zeolita zahvata pozitivni jon vodonika H +, što utiče na sniženji pH nivoa ili kiselosti organizma. Zeolit ima sposobnost uravnoteženja pH na neutralnu i alkalnu stranu.

15. Zašto je važno održavati odgovarajuću pH ravnotežu?
Optimalan pH organizma treba biti blago alkalni, oko 7,4. U kiselom pH rastu bakterije i virusi kao i organizmu gdje nema dovoljno kiseonika niti dobre cirkulacije. Kiseli pH od 6,9 i niži pogoduje razvoju bolesti. Organizam stalno balansira pH u krvi ali to je napor, a tkiva i urin su uglavnom kiseli pa su merodavniji primjer kiselosti organizma. Čak 80 % bolesti su bolesti kiselog okruženja, uključujući karcinom.

16. Da li zeolit ima anti-virusni efekt? Ako da, kako radi?
Da. Anti-virusna aktivnost zeolita bazira se na svojstvu zeolita da u svoju kaveznu strukturu zahvata pojedine supstance (pozitivnog naboja) koje učestvuju u stvaranju lanca virusa. Tako se virusi ne mogu reprodukovati i tako započinje anti virusno djelovanje zeolita.

17. Da li aluminijum iz zeolita može biti potencijalno štetan?
Ne. Molekul zeolita je gotovo neuništiv i ne postoji nikakva mogućnost njegove razgradnje u tijelu. Zeolit se formirao pri temperaturi lave od hiljadu stepeni C, pa je potrebna minimalna temperatura od 900 stepeni C za njegovu razgradnju. Stoga je zeolit praktično neuništiv. Stabilan je kod niskih i visokih temperatura i neosjetljiv na promjene temperature. Zbog ove osobine je bitna posebana granulacija svakog zrna zeolita koji se koristi oralno.

18. Može li zeolit smanjiti kalijum i druge esencijalne minerale u tijelu?
Ne. Zeolit ima specifičnu selektivnu sposobnost absorpcije. Znatno je veći afinitet prečnikom manjih atoma s jačim pozitivnim nabojem prema zeolitu nego većih atoma slabijeg jonskog naboja. Teški metali imaju karakteristiku da su mali atomi snažnog jonskog naboja. Esencijalni minerali imaju svojstvo da su velikih dimenzija i slabog jonskog naboja. Na primjer, arsen ima naboj 3, a promjer mu je 1,8 Angstroma. Kalijum ima naboj 1, a promjer mu je 2,8 Angstroma. Stoga arsen ima visoki afinitet prijanjanja prema zeolitu, kalijum i esencijalni minerali gotovo nemaju nikakav afinitet prijanjanja. Zato zeolit vrlo lako otpušta po potrebi minerale iz sebe, a poslije ne može da ih ponovo privuče na temperaturi našeg tijela.

19. Kako ću znati koji mi Detoxamin proizvod najbolje odgovara?
Svi Detoxamin proizvodi sadrže zeolit kao osnovnu supstancu, pa se efekti zeolita postižu u slučaju bilo kojeg izbora između svih Detoxamin proizvoda.

20. Koje su nus pojave uzimanja zeolita?
Zeolit Detoxamin nema nus pojava. U rijetkim slučajevima, osobe sklone opstipaciji, u prvim danima uzimanja mogu imati prolazno pojačani opstipacijski efekt. Ova pojava je obavezno prolazna, a eventualno se javlja kod uzimanja većih količina zeolitnog praha. Kontroliše se povećanim unosom tečnosti u organizam.

21. Čuli smo da je kancerogen jer su neki radnici navodno u rudnicima…
Apsolutno je potvrđeno da nije kancerogen, ali ne smije se udisati direktno u pluća kao i mnogo drugih nekancerogenih supstanci koje postaju kancerogene kada se nađu u plućima. Ne stavlja se direktno na ranu, već oko nje, ne ulazi u krvotok već samo vrši jonsku razmjenu u probavnom traktu i nezadržava se trajno u tijelu. Neke druge vrste zeolita su kancerogene što je i potvrđeno, ali se svi zovu zeoliti pa neinformisan čovjek teško to razlikuje kao i zbog svih ostalih činjenica koje su ovdje iznešene do sada.

 

ISTINA O ZEOLITU

Čuli smo da je naš zeolit jedan od najkvalitetnijih u svijetu sa najvećim procentom klinoptiolita u sebi. Da li možemo da koristimo njega direktno iz rudnika?

Ne smije da se konzumira kao takav, jer je to samo još ruda a čak nije ni za životinje. Moraju svi da prođu tehnološke procese koji podliježu odgovarajućim standardima i cilju primjene. Mljevenjem ili granulacijom se nedobijaju bezbijedna svojstva za upotrebu kod životinja, a i kod ljudi. Tu se pored zeolita mogu još i naći kamen, zemlja, opiljci metala, i mnoge krupnije čestice koje mogu da izazovu trovanje kod životinja i ljudi, a da ih zeolit ne može privući u svoju strukturu.

Kada se ruda termički obradi opet ostaje veliki ostatak. Uglavnom ovako termički obrađen, na nižim temperaturama (260°C), sa kompletnom analizom, sastavom, granulacijom određuje se i odobrava za korišćenje u stočarstvu ili živinarstvu po uputstvu itd. Mnogi koriste ovakav, ne znajući da se pored odličnog efekta koji trenutno ispoljava u isto vrijeme kockaju sa zdravljem. Zato se za oralnu-humanu-ljudsku upotrebu moraju raditi dodatne analize, prečišćavanja, granulacija kao i dodatna termička obrada na mnogo većoj temperaturi dok se ne dobije potpuno bezbijedan zeolit za ljudsku upotrebu. Da bi se od rude dobio zeolit za ljudsku oralnu upotrebu otpadne 2/3 od početne rude. U mnogim zdravstveno odobrenim zeolitima ipak ostaje ova nečistoća koja se kreće od 10-15%, koja je bezbijedna po ljudsko zdravlje. Pa i da je iz rudnika 100 % čist (a nije) postoji drugi problem bezbijedne granulacije. Ne smije biti toliko usitnjen (sve su to nano jedinice) jer bi se desilo da probije barijeru u crijevima (žlijezde preko koje se vrši primo-predaja hranljivih materija i nusprodukata sopstvenog organizma) i da uđe u krvotok. Zrno zeolita mora biti veće od otvora na tim našim žlijezdama. Zato postoje propisi i standardi po kojima se proizvodi zeolit.

NAPOMENA: Zeoliti za ljudsku upotrebu su fabrički zapakovani i komercijalno pakovanje otvarate Vi. Jasno je napisan proizvođač, ako ima nečistoće 10-15-20% i to mora da piše. To mora da su nečistoće koje nisu opasne po zdravlje. Sve jasno mora da piše i da ima BAR KOD. Detoxsamin je 100% čist klinoptiolit plus je aktiviran. Detoxamin je ljekovito sredstvo, a ne suplement.

Postoji cijela linija Detoxamina: prah, kapsule, matična mliječ, akai bobice, guarana, puder, alkoapsorber, TTC-10 za neutralisanje štetnosti duvana …

Potražite dalje u tekstovima gdje takođe imate ukratko opis o svakom našem zeolitu.

Da li je skupo nešto što je najbolje, jedino ljekovito sredstvo i nešto što može preventivno da traje i do 2 mjeseca? Procijenite sami!

 

Uslov za život - Detoksikacija / Priroda i zdravlje

Komentari  

# Mare 28-07-2019 18:02
Pozdrav svima, želio bih vam ispričati svoju priču o zeolitu. Bolovao sam od astme cijeli život, imam 31. godinu, od malih nogu sam bio na kortikosteroidima koji su mi naravno umanjivali imunitet i bio sam jedno od najboležljivijih djeteta, svake zime i najmanji boravak na hladnom bi uzrokovao glavobolje, upalu siniusa i na kraju temp 37-38 i full prehladu. Zbog svoje situacije, dugo sam istraživao internet za metode poboljšanja imuniteta i općeg stanja organizma, pio razne biljne čajeve, kupovao ionizatore zraka, beta-glukane, aromaterapije, slane sobe. Prije 2 godine, kolegica na poslu, slušajući moje priče o zdravlju, mi je preporučila zeolit, čisto onako da probam, jer ga ona nabavlja iz Srbije, i odlično djeluje kao detoksikator, te sam naravno prihvatio prijedlog i uzeo malu količinu od nje. Nikad neću zaboraviti tu večer, kada sam popio prvu dozu zeolita i izašao van s prijateljima. Nakon pola sata, moja pluća nikad nisu bila čišća, udisao sam svjež zrak punim plućima bez ventolina, seretida i ostalih kortikosteroida, svima sam pokušavao objasniti te večeri što znači tolika količina zraka za mene. Slijedeće jutro sam naručio 125 gr praška zeolita. Već dvije godine nisam pipnuo lijekove za astmu, doktorica me zvala na kućni telefon da pita zašto ne dolazim po lijekove, kad sam joj rekao da više nemam problema i da smatram da sam izliječen rekla mi je sa podsmjehom da bi htjela znati koja je to firma da ju nominira za Nobelovu nagradu za pronalazak lijeka za astmu, i da hitno dođem po lijekove jer sam u opasnosti od teškog asmatičnog napada, nisam se obazirao na to. Uskoro je došla i prva zima bez ijednog andola, aspirina, brufena, beta-glukana, ehinacee. Nov sam čovjek. Naravno da sad svi u mojoj familiji piju zeolit, zovu ga cement zbog boje :) Astmu više nemam, prehlade i boležljivost su nestale, pijem 2 litre vode dnevno da eliminiram toksine i konačno uživam u životu. Smatram da su svi ljekari na platnim listama velikih korporacija, te moraju izdavati lijekove koje im oni zadaju, razgovarao sam s mnogo doktora koji nisu htjeli čuti za zeolit i te "alternativne gluposti" što mi je vrlo čudno jer bi trebali podržavati moj pronalazak sredstva protiv astme, međutim nakon što čuju moju priču svi odmahuju rukom i govore da se manim gluposti i hitno odem po lijekove, bez obzira što im govorim da 2 godine nisam imao problema sa disanjem. Sama ta činjenica ignorisanja mog rješenja, mi je dovoljna da znam da su na platnim listama korporacija, i da mi ne žele dobro nego moj novac. Preporučam svima da isprobaju bar malo, ja sam se spasio. Lijepi pozdrav i puno zdravlja!
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat

Magazin

4500
LogNet pratilaca
350000
Energetix saradnika

LogNet