web.dizajn@inbox.ru
Telefon:  +387 64 411 66 30

Web dizajn

Šta je web dizajn?

Ukratko, dizajn sajta podrazumijeva planiranje, kreiranje i ažuriranje sajtova. Dizajn web sajta takođe uključuje informacionu arhitekturu, strukturu web stranice, korisnički interfejs, navigacijsku ergonomiju, raspored stranice, boje, kontrasta, fontove i slike (fotografije) kao i dizajn ikona.

Često, značenje "dizajna" se doživljava isključivo kao vizuelni aspekt. U stvarnosti, dizajn web sajta uključuje više apstraktnih elemenata kao što su upotrebljivost, tradicija izgleda, korisničke navike, navigaciona logika i druge stvari koje pojednostavljuju korištenje web stranica i pomažu pri bržem pronalaženju informacija.

Ponekad je tehnička strana dizajna sajta naglašena u definiciji dizajna. Sigurno, moderna web stranica uključuje skriptovanje servera kao što su php, asp i cgi, vizuelna strana web stranica je definisana pomoću html-a i css-a, korisničko iskustvo je poboljšano dinamičnim javascriptom i ajax-om.

U klasičnom smislu, dizajn opisuje vizuelni izgled web stranice. Tradicionalni pristup podrazumijeva kontrast, bojenje, ravnotežu, naglasak, ritam, stil grafičkih elemenata (linija, oblika, tekstura, boja i pravca), korištenje ikona, tekstura pozadine i opšta atmosfera cjelokupnog dizajna web sajta.

Svi ovi elementi se kombinuju sa osnovnim principima dizajna kako bi se stvorio odličan rezultat koji zadovoljava ciljeve postavljene za web stranicu.